Tjänster


Vi utför alla sorters grävjobb såsom:

 

»

Husgrunder

»

Markarbete

»

Schaktning

»

Anläggning av skogsvägar

»

Finplanering m.m

»


 


 

»

»
Med vår välutrustade maskinpark kan vi också flytta olika sorters maskiner, virke, ensilagebalar och fyllnadsmassor – vi kör vad som helst!

I företaget finns också verktyg och kunskap för att utföra mindre skogsarbete. Vi erbjuder bland annat trädfällning och manuell gallring. 

Bild föreställande: 002